Đặc biệt - Tiếng Anh giao tiếp luyện phản xạ INFLEX Online 1 kèm 1 

Quy tắc nhấn trọng âm trong tiếng Anh

Để có thể phát âm tiếng Anh chuẩn như người bản xứ, bên cạnh việc nắm rõ quy tắc phát âm chuẩn thì còn đòi hỏi cần nhấn mạnh đúng trọng âm và ngữ điệu. Tuy nhiên việc nhấn trọng âm đúng khi nói tiếng Anh là điều không hề dễ dàng. Vậy có những quy tắc nhấn trọng âm trong tiếng Anh nào? Theo dõi bài viết dưới đây để được E-talk bật mí một số quy tắc quan trọng cần nhớ nhé!

Những khái niệm về quy tắc trọng âm cần nắm rõ

Âm tiết là gì?

Mỗi từ tiếng Anh đều sẽ được cấu tạo từ các âm tiết. Theo đó âm tiết là một đơn vị phát âm bao gồm có một âm nguyên âm (/i:/, /æ/, /ɑː/, /ɜ:/, /ʊə/, /ɑʊ/…) và các phụ âm (/k/, /n/, /dʒ/, /t/, /h/…). Sẽ có phụ âm bao quanh hoặc không có phụ âm bao quanh. Một từ tiếng Anh có thể có một, hai, ba hoặc nhiều hơn ba âm tiết.

Trọng âm trong tiếng Anh là gì?

Trọng âm là âm tiết được phát âm to và rõ ràng hơn khi nói. Hay nói cách khác thì nó là âm tiết được nhấn mạnh nhất. Trọng âm trong tiếng Anh dùng để phân biệt từ này với từ khác. Khi tra từ điển, bạn sẽ xác định trọng âm của từ bằng ký hiệu (‘) trước âm tiết là trọng âm.

Ví dụ: Từ apologize /əˈpɒl.ə.dʒaɪz/ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2. 

Tại sao cần phải nhấn trọng âm trong tiếng Anh

Nếu bạn chỉ nghĩ chỉ cần phát âm đúng là đủ thì đây là một quan điểm thực sự sai lầm. Trọng âm và ngữ điệu trong tiếng Anh đóng vai trò quan trọng giúp bạn có thể truyền tải được trọn vẹn ý nghĩa tới người nghe. Dưới đây là một số lý do tại sao cần phải nhấn trọng âm trong tiếng Anh:

Phát âm chuẩn, có ngữ điệu

Một bản nhạc chỉ thực sự thu hút người nghe khi nó có giai điệu hay, nhiều nốt thăng trầm. Và đối với việc nói chuyện tiếng Anh cũng vậy. Mọi cảm xúc vui, buồn của bạn nếu chỉ được thể hiện thông qua giọng điệu đều đều, không có ngữ điệu, nhấn nhá chắc chắn sẽ rất nhàm chán. Vì vậy mà lúc này, việc nhấn trọng âm khi nói tiếng Anh có một vai trò quan trọng. Theo đó nó không những giúp bạn phát âm chuẩn mà còn giúp cho việc phát âm có ngữ điệu, thu hút người nghe hơn. 

Phân biệt được các từ dễ gây nhầm lẫn

Trong tiếng Anh có rất nhiều từ tương tự nhau dễ gây ra nhầm lẫn. Nếu không để ý đến ngữ điệu thì chắc chắn sẽ gây ra những nhầm lẫn. Do đó có thể thấy trọng âm từ đóng vai trò quan trọng trong việc phân biệt được từ này với từ khác khi nghe và nói tiếng Anh. Việc đặt sai trọng âm có thể dẫn đến hiểu nhầm do một từ được viết giống nhau nhưng trọng âm lại hoàn toàn khác nhau. Và dĩ nhiên là chúng cũng mang ý nghĩa khác nhau.

Truyền tải được chính xác ý muốn nói, tránh hiểu nhầm

Việc nắm rõ được quy tắc nhấn trọng âm sẽ giúp bạn thực sự hiểu rõ được đối phương đang nói gì. Nếu không đọc đúng trọng âm thì sẽ khiến người nghe hiểu nhầm ý bạn vì có một số trường hợp nhiều từ có cách phát âm tương tự nhau. Và một khi có sự hiểu nhầm giữa 2 bên sẽ khiến cho cuộc hội thoại trở nên nhàm chán. Đôi khi còn xảy ra những mâu thuẫn nội bộ nhỏ. 

Tổng hợp 15 quy tắc nhấn trọng âm trong tiếng Anh dễ nhớ

Trọng âm từ có 2 âm tiết

Đối với những từ có 2 âm tiết thì khi nhấn trọng âm trong tiếng Anh cần lưu ý đến 5 quy tắc như:

 • Quy tắc 1: Đối với những danh từ và tính từ có hai âm tiết thì thông thường trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất.

Ví dụ: monkey /ˈmʌŋ.ki/, angry /ˈæŋ.ɡri/, nervous /ˈnɝː.vəs/…

Ngoại lệ: alone /əˈləʊn/, amazed /əˈmeɪzd/, advice /ədˈvaɪs/, machine /məˈʃiːn/, mistake /mɪˈsteɪk/, hotel /həʊˈtel/…

 • Quy tắc 2: Nếu có âm tiết thứ hai là âm ngắn thì một số động từ sẽ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

Ví dụ: enter/ ˈentər/, prefer /pri’fə:/, study /ˈstʌd.i/…

 • Quy tắc 3: Thông thường động từ và giới từ có hai âm tiết thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai.

Ví dụ: include /ɪnˈkluːd/, between /bɪˈtwiːn/, along /əˈlɒŋ/…

Ngoại lệ: answer /ˈɑːn.sər/, enter /ˈen.tər/, happen /ˈhæp.ən/, offer /ˈɒf.ər/, visit /ˈvɪz.ɪt/…

 • Quy tắc 4: Danh từ hay tính từ chứa nguyên âm dài ở âm tiết thứ hai thì thông thường trọng âm sẽ rơi vào chính âm tiết đó.

Ví dụ: belief /bɪˈliːf/, correct /kəˈrekt/, perfume /pərˈfjuːm/…

 • Quy tắc 5: Các từ chỉ số lượng có trọng âm rơi vào ở từ cuối kết thúc bằng đuôi – teen. Và ng­ược lại sẽ nhấn trọng âm ở từ đầu tiên nếu như kết thúc bằng đuôi – y.

Ví dụ: sixteen /ˌsɪkˈstiːn/, sixty /ˈsɪk.sti/…

Trọng âm từ có 3 âm tiết trở nên

 • Quy tắc 6: Đối với những danh từ ba âm tiết, nếu như âm tiết thứ hai có chứa âm /ə/ hoặc âm /i/ thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất.

Ví dụ: excellent /ˈeksələnt/, different /ˈdɪfərənt/, compromise/’kɑmprə,maɪz/…

 • Quy tắc 7: Đối với những danh từ, động từ, tính từ có âm tiết cuối là âm /ə/ hoặc /i/ và kết thúc là phụ âm thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai.

Ví dụ: consider /kənˈsɪdər/, remember /rɪˈmembər/, ingredient /ɪnˈɡriːdiənt/…

Trọng âm của những từ có tiền tố và hậu tố

Đối với những từ có tiền tố và hậu tố thì khi nhấn trọng âm trong tiếng Anh cần lưu ý một số quy tắc như:

 • Quy tắc 8: Đối với các từ có hậu tố là – ic, – ity, – ish, – ical, – sion, – tion, – ance, – ence, – idle, – ious, – iar, – ience, – id, – ian, thường trọng âm sẽ rơi vào âm tiết ngay trước.

Ví dụ: Position /pəˈzɪʃ.ən/, important /ɪmˈpɔː.tənt/, Historic /hɪˈstɔːr.ɪk/…

 • Quy tắc 9: Các từ có hậu tố là – ee, – eer, – ese, – ique, – esque , – ain thường sẽ có trọng âm rơi vào chính âm tiết đó.

Ví dụ: agree /əˈɡriː/, maintain /meɪnˈteɪn/, Statuesque /ˌstætʃ.uˈesk/…

 • Quy tắc 10: Các từ có hậu tố là – ment, – ship, – ness, – er/ or, – hood, – en, – ful, – ing, – able, – ous, – less thì trọng âm chính của từ gốc sẽ không thay đổi.

Ví dụ: agreement /əˈɡriː.mənt/, comfortable /ˈkʌm.fə.tə.bəl/…

 • Quy tắc 11: Các từ có hậu tố là – al, – ate, – gy, – cy, – ity, – phy, – graphy, trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên.

Ví dụ: appreciate /əˈpriː.ʃi.eɪt/, ability /əˈbɪl.ə.t̬i/, personal /ˈpɝː.sən.əl/…

 • Quy tắc 12: Các từ kết thúc bằng các đuôi: how, what, where…. thường trọng âm chính sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất.

Ví dụ: anywhere /ˈen.i.wer/, somewhere/ˈsʌm.weər/…

 • Quy tắc 13: Trọng âm thường sẽ rơi vào chính các âm tiết sau: sist, cur, vert, test, tain, tract, vent, self. 

Ví dụ: contract /kənˈtrækt/, occur /əˈkɜːr/…

 • Quy tắc 14: Hầu như các tiền tố sẽ không nhận trọng âm.

Ví dụ: impossible /ɪmˈpɒs.ə.bəl/, discover /dɪˈskʌv.ər/…

Ngoại trừ: underpass /ˈʌn.də.pɑːs/, underlay /ˈʌn.də.leɪ/…

 • Quy tắc 15: Trọng âm thường sẽ không rơi vào những âm yếu như /ə/ hoặc /i/.

Ví dụ: behave /bɪˈheɪv/, remind /rɪˈmaɪnd/…

Khóa học phát âm chuyên sâu online của E-talk

Phát âm chuẩn luôn là một trong những rào cản lớn đối với những ai học tiếng Anh. Để nói tiếng Anh chuẩn như người bản xứ là điều không hề dễ dàng. Nếu bạn muốn vừa có thể cải thiện trình độ, vừa tiết kiệm thời gian thì có thể lựa chọn khóa học phát âm online của E-talk. Khóa học phát âm online chuyên sâu của E-talk áp dụng phương pháp học phản xạ, từ đó giúp người học được tiếp cận với tiếng Anh một cách tự nhiên. Đến với khóa học này, học viên sẽ được: Sửa lỗi phát âm tiếng Anh, luyện tập cách phát âm từng từ, được thực hành phát âm cùng với giáo viên nước ngoài… Đến với khóa học phát âm Online của E-talk, tình trạng “nghe tiếng Anh chẳng hiểu gì” của bạn sẽ nhanh chóng được xóa bỏ.

Trên đây là một số thông tin về quy tắc nhấn trọng âm trong tiếng Anh mà E-talk muốn chia sẻ tới bạn đọc. Có thể thấy để phát âm tiếng Anh chuẩn như người bản xứ thì việc nhấn trọng âm khi nói đóng một vai trò vô cùng quan trọng. E-talk hy vọng rằng qua những chia sẻ về quy tắc nhấn trọng âm ở bài viết mang tới cho bạn đọc nhiều thông tin bổ ích!

Học tiếng Anh ngay hôm nay !

Hãy để E-talk giúp bạn vượt qua rào cản tiếng anh và đạt được mục tiêu của mình

Thời gian đăng ký học thử miễn phí còn:
Điện thoại: 0903329682
Messages E-Talk Zalo: 0903329682

Đặc biệt - Tiếng Anh giao tiếp luyện phản xạ INFLEX Online 1 kèm 1