Đặc biệt - Tiếng Anh giao tiếp luyện phản xạ INFLEX Online 1 kèm 1 

Tổng Hợp Ngữ Pháp Và Bài Tập Tiếng Anh Lớp 1 Chi Tiết Nhất

Ngữ pháp và bài tập tiếng Anh là hai yếu tố quan trọng trong việc học ngôn ngữ này. Đối với học sinh lớp 1, việc tiếp cận và hiểu ngữ pháp cơ bản cùng việc thực hành bài tập sẽ giúp các bạn nhỏ có nền tảng vững chắc khi học tiếng Anh sau này. Hãy cùng khóa học tiếng Anh trực tuyến E-talk tổng hợp ngữ pháp và bài tập tiếng Anh lớp 1 chi tiết nhất qua bài viết dưới đây nhé!

Các khái niệm cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh

Từ loại cơ bản

 • Noun (Danh từ): Đây là từ loại chỉ người, đồ vật, địa điểm, ý tưởng, sự việc và các khái niệm trừu tượng. Ví dụ: Book (sách), dog (chó), school (trường học).
 • Pronoun (Đại từ): Đại từ được sử dụng thay thế cho danh từ để tránh lặp lại. Ví dụ: I (tôi), you (bạn), he (anh ấy), it (nó).
 • Verb (Động từ): Động từ diễn tả hành động, quá trình, tình trạng hoặc trạng thái của một người hoặc vật. Ví dụ: Walk (đi bộ), eat (ăn), dance (nhảy múa).
 • Adjective (Tính từ): Tính từ mô tả tính chất hoặc trạng thái của danh từ hoặc đại từ. Ví dụ: Happy (hạnh phúc), big (to), beautiful (đẹp).
 • Adverb (Trạng từ): Trạng từ mô tả cách thức, mức độ, thời gian hoặc tần suất của hành động, động từ, tính từ hoặc trạng từ khác. Ví dụ: Quickly (nhanh chóng), very (rất), suddenly (đột ngột).
 • Preposition (Giới từ): Giới từ kết nối các từ trong câu và chỉ ra mối quan hệ không gian hoặc thời gian giữa chúng. Ví dụ: In (trong), Above (ở trên), Over (qua, trên).
 • Conjunction (Liên từ): Liên từ kết nối các từ, cụm từ hoặc câu trong câu. Có hai loại liên từ chính là liên từ hợp và liên từ chia. Ví dụ: And (và), but (nhưng), or (hoặc), because (bởi vì), when (khi).
Ngữ pháp tiếng Anh (Grammar)

Những điều cần biết về ngữ pháp tiếng Anh trong chương trình tiếng Anh lớp 1

Cấu trúc câu cơ bản

Trước khi khám phá bài tập tiếng Anh lớp 1, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về các cấu trúc câu cơ bản. Cấu trúc câu cơ bản trong tiếng Anh lớp 1 thường bao gồm các câu đơn giản và ngắn gọn. Dưới đây là bài học tiếng Anh lớp 1 về một số cấu trúc câu cơ bản:

 • Câu khẳng định:
  • S + V: “I eat.” (Tôi ăn.)
  • S + V + O: “She reads a book.” (Cô ấy đọc một quyển sách.)
  • S + V + Adjective: “He is happy.” (Anh ấy vui.)
 • Câu phủ định:
  • S + do/does + not + V: “I do not eat.” (Tôi không ăn.)
  • S + do/does + not + V + O: “She does not read a book.” (Cô ấy không đọc một quyển sách.)
  • S + am/is/are + not + Adjective: “He is not happy.” (Anh ấy không vui.)
 • Câu hỏi (Question sentence):
  • Do/Does + S + V?: “Do you eat?” (Bạn có ăn không?)
  • Wh-Word + do/does + S + V?: “What does she read?” (Cô ấy đọc gì?)
  • Am/Is/Are + S + Adjective?: “Is he happy?” (Anh ấy có vui không?)
 • Câu hỏi đơn giản dựa trên từ nguyên mẫu (Yes/No question):
  • V + S?: “Eat you?” (Bạn ăn không?)
  • V + S + O?: “Read she a book?” (Cô ấy đọc một quyển sách?)
  • Be + S + Adjective?: “Is he happy?” (Anh ấy vui không?)

Lưu ý: Trong các câu hỏi, từ “do/does” được sử dụng để hỏi trong trường hợp chủ ngữ là “I/you/we/they”, còn “does” được sử dụng với chủ ngữ là “he/she/it”.

Cấu trúc câu cơ bản - bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 1

Bài tập lớp 1 về phần ngữ pháp

Bài tập tiếng Anh lớp 1 về phần ngữ pháp

Bài tập Anh Văn lớp 1 về từ loại

– Đặt từ loại cho các từ sau: cat, run, happy, in, and.

Đáp án:

 • Cat: Noun (danh từ)
 • Run: Verb (động từ)
 • Happy: Adjective (tính từ)
 • In: Preposition (giới từ)
 • And: Conjunction (liên từ)

– Chọn từ loại đúng để hoàn thành câu sau: I have a ______. (book, jump, quickly)

Đáp án: I have a book. (book là danh từ)

Bài tập tiếng Anh lớp 1 về cấu trúc câu

Xếp từ sau thành câu hoàn chỉnh: likes / She / ice cream.

 • Đáp án: She likes ice cream.

Xếp từ sau thành câu hoàn chỉnh: is / The cat / sleeping / peacefully.

 • Đáp án: The cat is sleeping peacefully.
Bài tập ngữ pháp lớp 1

Bài tập tiếng Anh lớp 1 về phần ngữ pháp

Bài tập tiếng Anh lớp 1 về từ vựng và ngữ pháp

Điền từ thích hợp vào chỗ trống: My father _______ a doctor.

 • Đáp án: My father is a doctor.

Chọn từ đồng nghĩa cho từ “happy”: joyful, sad, angry.

 • Đáp án: joyful.

Điền giới từ thích hợp vào chỗ trống: The book is _______ the table.

 • Đáp án: The book is on the table.

Đặt câu hỏi cho câu sau: They are playing soccer in the park.

 • Đáp án: What are they playing in the park?
Bài tập từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh lớp 1

Học tiếng Anh lớp 1

Tài liệu tham khảo và nguồn bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 1

 • Sách giáo trình: Có nhiều sách giáo trình tiếng Anh lớp 1, được phát triển bởi các nhà xuất bản giáo dục. Một số sách giáo trình phổ biến là “Family and Friends” (Oxford University Press), “Let’s Go” (Oxford University Press), và “Super Minds” (Cambridge University Press). Các sách này thường cung cấp các bài tập tiếng Anh cho học sinh lớp 1.
 • Websites giáo dục trực tuyến: Có nhiều trang web giáo dục trực tuyến cung cấp tài liệu ngữ pháp và các bài tập tiếng Anh lớp 1. Một số trang web cung cấp tài liệu học chương trình tiếng Anh lớp 1 cho các bậc phụ huynh tham khảo: EnglishClub.com, ESL Kids Lab, và ESL Galaxy.
 • Tài liệu giáo án: Trong các tài liệu giáo án được phát triển bởi các bộ giáo dục, có thể tìm thấy các bài ôn luyện và hoạt động ngữ pháp phù hợp với chương trình học tiếng Anh lớp 1. Ví dụ, tài liệu giáo án của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cung cấp các bài ôn ngữ pháp tiếng Anh cho học sinh lớp 1.
Tài liệu tham khảo và nguồn bài tập học tiếng Anh lớp 1

Sách bài tập tiếng anh lớp 1

Tầm quan trọng của việc nắm vững ngữ pháp tiếng Anh lớp 1

Bên cạnh việc tìm hiểu sách bài tập tiếng Anh lớp 1, chúng ta cần quan tâm đến lý do vì sao các em học sinh lớp 1 cần nắm vững ngữ pháp tiếng Anh. Dưới đây là một số lợi ích và tầm quan trọng của việc nắm vững ngữ pháp tiếng Anh lớp 1:

 • Xây dựng căn cứ cho việc học ngữ pháp tiếng Anh sau này: Ngữ pháp là một phần quan trọng của ngôn ngữ và nắm vững ngữ pháp từ lớp 1 giúp xây dựng nền tảng vững chắc cho việc học ngữ pháp phức tạp hơn trong tương lai. Việc hiểu và áp dụng đúng các quy tắc ngữ pháp cơ bản từ sớm giúp học sinh tự tin và thành công hơn trong việc học tiếng Anh.
 • Giao tiếp cơ bản: Hiểu biết về ngữ pháp tiếng Anh lớp 1 giúp học sinh xây dựng và sử dụng các câu đơn giản để giao tiếp cơ bản trong tiếng Anh. Khi vận dụng tốt ngữ pháp trong quá trình học tiếng Anh giao tiếp thực hành, các em có thể hình thành câu hỏi, câu phủ định và câu khẳng định đơn giản để trao đổi thông tin và thể hiện ý kiến của mình.
 • Đọc và viết: Khi học sinh đã nắm vững ngữ pháp tiếng Anh từ lớp 1, họ có khả năng đọc hiểu và viết các câu đơn giản. Điều này mở ra cánh cửa cho việc khám phá thế giới thông qua việc đọc sách, văn bản và viết bài văn đơn giản.
Tầm quan trọng của việc nắm vững ngữ pháp tiếng Anh

Học tốt ngữ pháp tiếng Anh lớp 1

Luyện những bài tập tiếng Anh lớp 1 cùng trung tâm E-talk uy tín

Trung tâm E-talk tự hào là một trung tâm giáo dục uy tín hàng đầu chuyên về dạy học tiếng Anh 1 kèm 1 cho học sinh tiểu học. Chúng tôi cung cấp một loạt các bài tập và tài liệu ngữ pháp tiếng Anh lớp 1, giúp học sinh xây dựng và nắm vững cơ bản ngôn ngữ tiếng Anh.

Việc học ngữ pháp và bài tập tiếng Anh lớp 1 tại trung tâm E-talk sẽ đảm bảo có đủ sự thú vị và giúp cho học viên luôn có động lực học tiếng Anh của học sinh. Chương trình học được thiết kế một cách cấu trúc và có hệ thống, bao gồm các bài giảng, hoạt động thực hành và bài tập tương tác.

Các bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 1 tại E-talk tập trung vào các khái niệm cơ bản như từ loại, cấu trúc câu, từ vựng và ngữ pháp đơn giản. Học sinh sẽ được thực hành xếp từ thành câu, điền từ vào chỗ trống, chọn từ đồng nghĩa và hình thành câu hỏi. Những bài tập này giúp học sinh hiểu và áp dụng ngữ pháp tiếng Anh vào giao tiếp hàng ngày.

Ngoài việc cung cấp bài tập, chúng tôi cũng chú trọng đến việc phát triển kỹ năng ngôn ngữ toàn diện của học sinh lớp 1. Các khóa học tiếng Anh phù hợp với từng cấp học giúp các bạn nhỏ có thể tự tin và sáng tạo trong giao tiếp tiếng Anh.

Với đội ngũ giáo viên chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, E-talk đảm bảo lộ trình ngữ pháp và bài tập tiếng Anh lớp 1 hiệu quả nhất đến với học sinh của mình.

Học tiếng Anh lớp 1 cùng trung tâm E-talk uy tín

Học tiếng Anh lớp 1 cùng trung tâm E-talk chất lượng hàng đầu

Trên đây là bài tổng hợp ngữ pháp và bài tập tiếng Anh lớp 1 chi tiết nhất dành cho các em học sinh. Hãy đồng hành cùng E-talk tiếp tục rèn luyện, ứng dụng kiến thức này trong các bài tập và hoạt động thực tế để học tiếng Anh hiệu quả hơn nhé!

Học tiếng Anh ngay hôm nay !

Hãy để E-talk giúp bạn vượt qua rào cản tiếng anh và đạt được mục tiêu của mình

Thời gian đăng ký học thử miễn phí còn:
Điện thoại: 0903329682
Messages E-Talk Zalo: 0903329682

Đặc biệt - Tiếng Anh giao tiếp luyện phản xạ INFLEX Online 1 kèm 1