Đặc biệt - Tiếng Anh giao tiếp luyện phản xạ INFLEX Online 1 kèm 1 

Liên từ trong tiếng Anh và quy tắc sử dụng liên từ chi tiết

Khối kiến thức về liên từ là một trong những phần ngữ pháp phổ biến nhất khi tiếp cận với ngôn ngữ tiếng Anh. Liên từ được chia thành nhiều loại, nhiều từ và cặp từ đi với nhau. Chức năng của chúng cũng được phân chia rõ ràng. Để cung cấp cho các bạn những kiến thức đầy đủ nhất về liên từ, bài viết ngày e-talk.vn sẽ giải thích liên từ trong tiếng Anh là gì? Các loại liên từ và chức năng của chúng. 10 quy tắc khi sử dụng các liên từ phổ biến nhất trong tiếng Anh.

Liên từ trong tiếng Anh là gì?

Trong ngữ pháp của các ngôn ngữ, liên từ là những từ, cặp từ dùng để nối các từ, cụm từ hay mệnh đề lại với nhau. Các liên từ được sử dụng một cách tự nhiên để truyền tải một ý nghĩa nào đó. Chúng có thể tồn tại ở một từ, cụm từ hay mệnh đề; vị trí ở đầu câu, giữa câu hoặc cuối câu tùy theo loại liên từ.

Trong trường hợp không sử dụng liên từ, người viết buộc phải diễn đạt những câu phức tạp thành nhiều câu ngắn đơn giản. Thông tin trong nhiều câu này sẽ trùng lặp khiến văn bản trở nên rời rạc, thiếu khoa học, thiếu logic và nhàm chán. Liên từ xuất hiện để giúp nội dung thông tin được thể hiện mượt mà hơn, gọn gàng hơn và thêm phần chặt chẽ.

Các loại liên từ và chức năng của chúng

Liên từ trong tiếng Anh có 4 loại chính là liên từ kết hợp, liên từ tương quan, liên từ phụ thuộc và trạng từ liên kết.

Liên từ kết hợp trong tiếng Anh

Liên từ kết hợp (coordinating conjunction) là từ dùng để nối các phần tử tương tự nhau có ở trong câu. Các đối tượng được nối có tầm quan trọng về mặt cú pháp và vị trí đứng ngang nhau.

Liên từ kết hợp có thể nối hai mệnh đề độc lập, hai cụm từ, hai tính từ, hai động từ hoặc hai danh từ với nhau. Số lượng liên từ trong loại này chỉ có 7. Đó là các từ  for, and, nor, but, or, yet, so và người ta dùng từ FANBOYS để giúp ghi nhớ chúng nhanh hơn.

Trong số tất cả các liên từ này, liên từ “so” vừa có thể được sử dụng làm liên từ kết hợp vừa có thể là liên từ phụ thuộc.

Khi liên kết hai hay nhiều phần tử lại với nhau, câu sử dụng liên từ kết hợp sẽ có quy tắc đánh dấu phẩy như sau:

 • Khi liên từ kết hợp dùng để kết nối hai mệnh đề độc lập, dấu phẩy cần được đặt trước liên từ đó.
 • Khi nối hai cụm từ hoặc từ, dấu phẩy không được sử dụng trước liên từ kết hợp.
 • Khi số lượng đối tượng nối từ 3 trở lên, dấu phẩy được sử dụng cho những từ đứng trước từ cuối cùng. Trước từ cuối cùng có thể dùng dấu phẩy hoặc từ nối “and”.

Liên từ tương quan trong tiếng Anh

Liên từ tương quan dùng để nối hai mệnh đề với nhau và chúng luôn được dùng theo cặp. Các liên từ tương quan trong tiếng Anh là:

 • As…as
 • Both…and:
 • Either…or
 • Hardly…when
 • Neither…nor
 • No sooner…than
 • Not only…but also
 • Whether…or
 • The more…The more
 • So…as
 • Such…that
 • Rather…than

Liên từ phụ thuộc trong tiếng Anh

Liên từ phụ thuộc có chức năng nối câu hoặc cụm từ dùng để bổ nghĩa cho đối tượng được nhắc tới. Những từ này có thể đứng ở đầu, giữa hoặc cuối câu. Mệnh đề phụ thuộc chứa liên từ còn được gọi là mệnh đề phụ hoặc câu phụ.

Mệnh đề phụ thuộc có hai đặc điểm cụ thể đó là:

 • Nó không thể được sử dụng như một câu.
 • Nó cung cấp một ý nghĩa để thông tin ở mệnh đề chính được hoàn chỉnh.

Liên từ phụ thuộc là nhóm các liên từ phong phú nhất. Tất cả chúng đều có trong bảng sau:

AfterAs soon asEven thoughLest
AlthoughAs thoughIfNow
AsBecauseIf onlyNow since
As ifBeforeIf thenNow that
As long asEvenIn order thatOnce
As much asEven ifJust asProvided
Provided thatRather thanSinceSo that
SupposingThanThatThough
TillUnlessUntilWhen
WheneverWhereWhere isWhereas
WhereverWhetherWhichWhile
WhoWhoeverWhy

Trạng từ liên kết

Trạng từ liên kết còn được gọi là những từ chuyển tiếp. Chúng làm chức năng nối các câu hoặc các từ, cụm từ giống như các liên từ kết hợp.

Các trạng từ liên kết trong tiếng Anh là:

After allFurthermoreIndeedMeanwhile
As a resultHenceInsteadIncidentally
ConsequentlyHoweverLikewiseFor example
FinallyIn additionIn fact

Quy tắc sử dụng các liên từ phổ biến trong tiếng Anh

Quy tắc sử dụng liên từ so…as và as…as

Liên từ “so…as” và “as…as” đều được sử dụng để so sánh. Tuy nhiên, “so…as” được sử dụng trong câu phủ định trong khi “as…as” có thể sử dụng cho cả câu phủ định và câu khẳng định.

Ví dụ: As they behave so they have to bear.

They are not as beautiful as Lan/ They are as beautiful as Lan.

Quy tắc sử dụng liên từ both

Liên từ “both” luôn được theo sau bởi liên từ “and” để tạo thành cặp liên từ “both…and” mang nghĩa tất cả, cả ai và ai đó.

Ví dụ: Both my parents and my sisters went for shopping.

Quy tắc sử dụng liên từ lest

Lest là một liên từ phủ định và luôn được theo sau bởi động từ “should” hoặc dạng thứ nhất của động từ (tức là động từ nguyên thể, động từ thêm s/es). Các từ phủ định như “not, no, never” không được sử dụng chung với liên từ “lest”.

Ví dụ: Dance carefully lest they should fall.

Dance carefully lest they fall.

Quy tắc sử dụng liên từ though/although

Liên từ though/although luôn được theo sau bởi dấu phẩy (,) hoặc “yet”.

Ví dụ: Though they put in a lot of effort, they didn’t crack the exam.

Although diamonds are costly yet she buys them because they are so amazing.

Quy tắc sử dụng liên từ unless và until

Liên từ “unless” và “until” là những từ phủ định. “Unless” là từ dùng để chỉ hành động trong khi “until” là từ để chỉ thời gian. Chúng ta không sử dụng các từ phủ định như “never, not, no” với mệnh đề chứa các từ “unless” và “until”.

Ví dụ: His mother asked his daughter to wait until she returned.

Unless I study hard, I will fail the exam.

Quy tắc sử dụng liên từ doubt/doubtful

Liên từ “doubt/doubtful” được theo sau bởi that trong các câu phủ định hoặc nghi vấn. Với câu khẳng định, theo sau chúng sẽ là “if” hoặc “whether”.

Ví dụ: I don’t doubt that he is good at English.

Quy tắc sử dụng liên từ from và between

Liên từ “from” được theo sau bởi “to” và “between” được theo sau bởi “and”.

Ví dụ: I study from 7pm to 11pm.

My house is located between the trees and the lakeside.

Quy tắc sử dụng liên từ none of/one of

Khi có nhiều hơn hai người hoặc nhiều thứ có liên quan với nhau thì người ta sử dụng “none of/one of” để thay thế cho “neither/either”.

Ví dụ: One of the breeds has a bad vitality.

Quy tắc sử dụng liên từ rather/other

Theo sau liên từ “rather /other” là “than”.

Ví dụ: They have no other option than to retake the exam.

Sử dụng đúng các liên từ đi theo cặp

Với những liên từ đi theo cặp thì bạn không thể chỉ sử dụng từ đứng trước hoặc từ đứng sau. Những cặp liên từ luôn đi với nhau đó là:

 • not only… but also
 • hardly…when hoặc hardly…before
 • no sooner…than
 • barely…when hoặc barely before
 • scarcely…when hoặc scarcely before

Thường bài tập thuần về liên từ như “chọn liên từ phù hợp” sẽ không được xuất hiện nhiều trong bài thi trắc nghiệm trong tiếng Anh. Tuy nhiên, liên từ trong tiếng Anh được lồng vào các tình huống mà bắt buộc bạn phải hiểu ý nghĩa như thế nào để lựa chọn được đáp án đúng. Liên từ đặc biệt quan trọng đối với kỹ năng viết để thể hiện được cách hành văn tiếng Anh của bạn. Vì vậy, đừng bỏ qua bất kỳ liên từ nào, ý nghĩa và quy tắc sử dụng của chúng trong câu.

 

Có thể bạn quan tâm:

Học tiếng Anh ngay hôm nay !

Hãy để E-talk giúp bạn vượt qua rào cản tiếng anh và đạt được mục tiêu của mình

Thời gian đăng ký học thử miễn phí còn:
Điện thoại: 0903329682
Messages E-Talk Zalo: 0903329682

Đặc biệt - Tiếng Anh giao tiếp luyện phản xạ INFLEX Online 1 kèm 1