Đặc biệt - Tiếng Anh giao tiếp luyện phản xạ INFLEX Online 1 kèm 1 

Ngữ pháp cần nhớ trong tiếng Anh: Cấu trúc Would Rather

Trong giao tiếp tiếng Anh, khi muốn thể hiện các mong muốn hoặc sở thích của bản thân, thay vì sử dụng các cấu trúc như: I want, I like,…Ở mức nâng cao hơn, thì chúng ta sử dụng cấu trúc ngữ pháp would rather. Cấu trúc would rather có nhiều cách sử dụng khác nhau đối với từng thì và các thành phần câu. Sau đây là những cấu trúc với would rather mà bạn nên biết.

Ngữ pháp cần nhớ trong tiếng Anh: Cấu trúc Would Rather

Cấu trúc của would rather với một chủ ngữ

Cấu trúc would rather một chủ ngữ ở quá khứ

Cấu trúc ngữ pháp would rather thường được sử dụng để diễn tả một mong muốn hoặc một sự nuối tiếc của người nói về một điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ.

Công thức ngữ pháp would rather ở quá khứ:

 • Dạng khẳng định: S + would rather + have + V3
 • Dạng phủ định: S + would rather (not) + have + V3
 • Dạng nghi vấn: Would + S + rather + have + V3

Ví dụ minh họa:

 • He would rather have spent the money on a summer holiday – The money wasn’t spent on a summer holiday.
 • We’d rather have seen it at the cinema than on DVD – We saw the film on DVD.
 • I would rather not have bought this t-shirt.

Cấu trúc would rather một chủ ngữ ở hiện tại hoặc ở tương lai

Cấu trúc với would rather còn có thể được sử dụng để diễn tả những mong muốn của người nói về một điều gì đó ở hiện tại hoặc trong tương lai. Cách dùng này thường được sử dụng trong một số tình huống giao tiếp bằng tiếng Anh trang trọng hoặc dùng trong văn viết.

Công thức ngữ pháp would rather ở hiện tại hoặc ở tương lai:

 • Dạng khẳng định: S + would rather (‘d rather) + V
 • Dạng phủ định: S + would rather (‘d rather) + not + V
 • Dạng nghi vấn: Would + S + rather + V

Ví dụ minh họa:

 • Lana’s rather spend time on the beach.
 • She’d rather not answer that question.
 • Would you rather stay at a hotel?

Cấu trúc “would rather or” và “would rather than” một chủ ngữ

Bên cạnh đó, để thể hiện sự ưu tiên hoặc yêu thích một việc gì đó hơn một việc khác, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc would rather than và would rather or. Đây cũng là một trong những cách dùng phổ biến của cấu trúc would rather ở trong tiếng Anh.

Ví dụ minh họa:

 • Would you rather cook dinner than eat dinner out tonight? – Bạn thích nấu bữa tối hay là ăn tối ở ngoài hơn?
 • He would rather haven’t eat that custard cake – Anh ấy thà không ăn hơn là ăn cái bánh bông lan đó.
 • Would you rather eat here or go out? – Bạn thích ăn ở đây hay đi ra ngoài hơn?
 • Would you rather play football or study? – Bạn thích chơi bóng đá hay học tập hơn?

Cấu trúc would rather với hai chủ ngữ

Cấu trúc would rather với hai chủ ngữ

Cấu trúc would rather hai chủ ngữ ở quá khứ

Cấu trúc ngữ pháp would rather còn có thể được sử dụng để thể hiện những mong muốn, hãy nuối tiếc về một điều gì đó ở trong quá khứ. Ngoài ra, cấu trúc ngữ pháp này còn được sử dụng để thể hiện giả định điều đối lập với quá khứ. Cách sử dụng ấy cũng tương đương với cách cấu trúc câu điều kiện loại 3.

Công thức cấu trúc ngữ pháp would rather:

 • Dạng khẳng định: S1 + would rather (that) + S2+ had + V3
 • Dạng phủ định:S1 + would rather (that) + S2+ hadn’t + V3
 • Dạng nghi vấn: Would + S + rather + S2 + had + V3

Ví dụ minh họa:

 • I’d rather you hadn’t rung me at school – Tôi thà rằng bạn đã không gọi điện cho tôi ở trường.
 • John would rather that he hadn’t divorced his wife – John giá như anh ta đã không ly dị với vợ của anh ấy.
 • The teacher would rather that I had gone to class yesterday – Người thầy tiếc nuối rằng giá như tôi đã đến lớp vào hôm qua.

Cấu trúc với would rather hai chủ ngữ ở hiện tại hoặc tương lai

Cấu trúc ngữ pháp would rather còn có thể được sử dụng để thể hiện một cách giả định điều gì đó đối lập với hiện tại. Bên cạnh đó, cấu trúc ngữ pháp would rather còn thể hiện ý nghĩa mong muốn một ai đó làm gì ở hiện tại hoặc ở trong tương lai.

Công thức ngữ pháp với cấu trúc would rather ở hiện tại hoặc tương lai:

 • Dạng khẳng định: S1 + would rather (that) + S2 + V-ed
 • Dạng phủ định: S1 + would rather (that) + S2 + not + V-ed
 • Dạng nghi vấn: Would + S + rather + S2 + V-ed

Ví dụ minh họa:

 • Tom would rather Lana bought an SUV – Tom giá như Lana đã mua một chiếc SUV
 • Would you rather he stayed here with us? – Bạn có muốn anh ấy ở lại đây với chúng tôi?
 • I would rather my daughter worked in finance – Tôi giá như con gái của mình làm việc trong ngành tài chính.

Các dạng viết tắt của would rather

Các dạng viết tắt của would rather

Trường trường hợp được sử dụng trong các văn bản trang trọng, thông thường would rather thường được viết tắt để dễ dàng sử dụng và tiết kiệm thời gian. Sau đây là những cách viết tắt với would rather:

 • Ở dạng khẳng định: I would = I’d, he would = he’d, she would = she’d, we would = we’d, they would = they’d, it would = it’d, you would = you’d.
 • Ở dạng phủ định: She would rather not = she’d rather not, he would rather not = he’d rather not, they would rather not = they’d rather not, you would rather not = you’d rather not, it would rather not = it’d rather not, we would rather not = we’d rather not.

Một số bài tập vận dụng

Một số bài tập vận dụng cấu trúc ngữ pháp would rather

Bên cạnh việc học thuộc những công thức liên quan đến would rather, bạn cũng nên thường xuyên luyện tập vận dụng để có thể ghi nhớ lâu hơn. Sau đây là một số bài tập về cấu trúc với would rather:

Bài tập số 1: Điền than, to, or và chỗ trống:

 1. Do you prefer cooking… painting?
 2. I think I’d prefer … drive to Tokyo.
 3. Would you rather go to the supermarket … go to the beach? (asking for a choice)
 4. He’d rather work all day … go to the supermarket! (make a specific choice)
 5. My friend prefers American food…Japanese food

Bài tập số 2: Chia dạng đúng cho động từ:

 1. John’d rather … home for dinner tonight. (stay)
 2. I think I’d prefer … game today. (play)
 3. Would you rather I … you alone? (leave)
 4. I’d rather the students … for their test. (study)
 5. Peter prefers … at home on the weekend. (relax)

Bài tập số 3: Hãy lựa chọn đáp án đúng

 1. He don’t fancy the theatre again. He’d rather (go/to go/going) to the cinema.
 2. She’d rather speak to him in person (to discussing / than discuss/to discuss) things over the phone.
 3. If I had a choice I think I’d rather (live in Paris to London / live in Paris than in London / to live in Paris than London) .
 4. She would rather you (had gone / go / went) home now.
 5. We don’t want to go out. We’d rather (staying / stay / to stay) home.
 6. I’d rather go in May (than / that / to) in December.
 7. I’d rather come with you (than stay / than staying / to stay) here alone.
 8. I’d rather you (stayed / stay / to stay) here with me and the kids.
 9. She would rather (save / saving / saves) up than (spend / spending / spends) all her money.
 10. Would you rather we (don’t do/not go/didn’t go) out tonight?

Phần đáp án

 • Bài tập số 1: 1.to 2.to 3.or 4.than 5.to.
 • Bài tập số 2: 1. stay 2. to play 3. left 4. studied 5. relaxing/to relax.
 • Bài tập số 3: 1. go 2. than discuss 3. live in Paris than in London 4. went 5. stay 6. than 7. than stay 8. stayed 9. save/spend 10. didn’t go.

Cấu trúc would rather có thể được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau trong khi giao tiếp. Khi nắm bắt được cấu trúc ngữ pháp này bạn sẽ có thể tự tin và dễ dàng truyền đạt ý nghĩ của mình bằng tiếng Anh. Bên cạnh đó cấu trúc này cũng thường xuất hiện trong một số kỳ thi anh ngữ. Thông qua bài viết này, E-talk hy vọng các bạn có thể ghi nhớ và vận dụng thật hiệu quả khi làm bài thi và trong cuộc sống.

Bài viết có thể bạn quan tâm:

Học tiếng Anh ngay hôm nay !

Hãy để E-talk giúp bạn vượt qua rào cản tiếng anh và đạt được mục tiêu của mình

Thời gian đăng ký học thử miễn phí còn:
Điện thoại: 0903329682
Messages E-Talk Zalo: 0903329682

Đặc biệt - Tiếng Anh giao tiếp luyện phản xạ INFLEX Online 1 kèm 1