Đặc biệt - Tiếng Anh giao tiếp luyện phản xạ INFLEX Online 1 kèm 1 

Kiến thức tiếng anh lớp 7 – Cách dùng cấu trúc câu đề nghị

Trong tiếng Anh, câu đề nghị được sử dụng để mời hoặc yêu cầu ai đó làm hoặc không làm một việc gì đó. Cấu trúc và cách sử dụng câu đề nghị trong tiếng Anh rất quan trọng trong việc giao tiếp hàng ngày vì chúng giúp bạn diễn đạt ý kiến, mong muốn và yêu cầu của mình một cách lịch sự Bài viết này sẽ giải thích cho bạn chi tiết về cách dùng cấu trúc câu đề nghị. Cùng đọc bài viết dưới đây nhé.

Câu đề nghị là gì?

Câu đề nghị là một loại câu trong tiếng Anh được sử dụng rộng rãi để biểu đạt sự mong muốn, yêu cầu hoặc đề xuất ý kiến của một người đối với người khác. Đây là một mẫu câu phổ biến trong các tình huống giao tiếp hàng ngày. Việc hiểu và sử dụng đúng cấu trúc này trong quá trình luyện tiếng Anh phản xạ là vô cùng quan trọng trong việc phát triển khả năng giao tiếp ngoại ngữ.

Cấu trúc câu đề nghị trong tiếng Anh thường bắt đầu bằng một động từ thường (verb base form), theo sau là chủ ngữ (subject). Dưới đây là một số ví dụ:

 • Let’s go to the movies tonight. (Hãy đi xem phim tối nay.)
 • Could you please pass me the salt? (Bạn có thể vui lòng cho tôi muối không?)
 • Shall we have dinner together? (Chúng ta có nên ăn tối cùng nhau không?)
 • Would you like to join me for a cup of coffee? (Bạn có muốn cùng tôi uống một tách cà phê không?)
 • Could you help me with this problem? (Bạn có thể giúp tôi với vấn đề này được không?)
Câu đề nghị là gì?

Câu đề nghị là gì?

Cấu trúc câu đề nghị, công thức và cách sử dụng

Câu đề nghị với Let’s

Câu đề nghị với cụm từ “Let’s” được sử dụng để mời hoặc đề nghị một hành động chung giữa người nói và người nghe. “Let’s” là một cách ngắn gọn của “Let us”, và thường được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày. Công thức câu đề nghị này như sau:

Let’s + infinitive (động từ nguyên mẫu)

Ví dụ:

 • Let’s go to the movies tonight. (Hãy đi xem phim tối nay.)
 • Let’s have dinner together. (Hãy ăn tối cùng nhau.)

Câu đề nghị với What about / How about

Cấu trúc này thường được sử dụng để đề xuất ý kiến hoặc mời người khác tham gia vào một hoạt động. Cấu trúc của câu này như sau:

What about / How about + verb-ing (động từ + ing)

Ví dụ:

 • What about going for a walk? (Còn việc đi dạo thì sao?)
 • How about having pizza for dinner? (Còn việc ăn pizza tối nay thì sao?)
Câu đề nghị với What about / How about

What about / How about

Câu đề nghị với Why not / Why don’t

Cấu trúc này thường được sử dụng để mời ai đó làm một hành động nào đó. Cấu trúc của câu này như sau:

Why not / Why don’t + infinitive (động từ nguyên mẫu)

Ví dụ:

 • Why not try something new? (Tại sao không thử một điều gì đó mới?)
 • Why don’t you come to the party? (Tại sao bạn không đến buổi tiệc?)

Câu đề nghị với Do you mind / Would you mind

Cấu trúc này được sử dụng khi muốn lịch sự hỏi ai đó xem có phiền không khi làm một việc gì đó. Đây cũng là một trong những mẫu câu tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm phổ biến nhất. Cấu trúc của câu này như sau:

Do you mind / Would you mind + verb-ing (động từ + ing)

Ví dụ:

 • Do you mind closing the window? (Bạn có phiền đóng cửa sổ không?) -Would you mind helping me with this task? (Bạn có phiền giúp tôi với công việc này không?)
Câu đề nghị với Do you mind / Would you mind

Do you mind / Would you mind

Câu đề nghị với Shall we

Cấu trúc này thường được sử dụng để mời ai đó tham gia vào một hoạt động cùng với mình. Cấu trúc của câu này như sau:

Shall we + infinitive (động từ nguyên mẫu)

Ví dụ:

 • Shall we go for a swim? (Chúng ta đi bơi nhé?)
 • Shall we start the meeting now? (Chúng ta bắt đầu cuộc họp ngay bây giờ nhé?)

Câu đề nghị với Suggest

Cấu trúc này được sử dụng khi muốn gợi ý hoặc đề xuất một ý kiến, một hành động. Cấu trúc của câu này như sau:

I suggest + verb-ing (động từ + ing)

Ví dụ:

 • I suggest watching a movie tonight. (Tôi đề nghị xem phim tối nay.)
 • I suggest taking a break. (Tôi đề nghị nghỉ ngơi.)
Câu đề nghị với Suggest

Suggest

Một số mẫu câu đáp lại

Trong chương trình tiếng Anh lớp 7, việc đáp lại câu đề nghị của bạn cùng lớp là một yếu tố quan trọng để diễn đạt ý kiến, đồng ý hoặc phản đối một cách lịch sự. Việc học mẫu câu đáp lại câu đề nghị là một yếu tố quan trọng trong quá trình học tiếng Anh giao tiếp thực hành. Nắm vững cách đáp lại câu đề nghị giúp bạn tương tác một cách lịch sự, tự tin và hiệu quả, cũng như mở ra cánh cửa cho việc thể hiện ý kiến và lập luận một cách mạch lạc.

Trong phần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số mẫu câu đáp lại khác nhau.

Đồng ý lời đề nghị

Câu “Đồng ý lời đề nghị” là diễn đạt sự đồng ý và chấp nhận ý kiến hoặc đề xuất được đưa ra. Khi sử dụng câu đề nghị này, người nói thể hiện sự tán thành và sẵn lòng tham gia vào hoạt động hoặc chấp nhận ý kiến của người khác.

Ví dụ câu đồng ý lời đề nghị:

 • Sure, that sounds like a great idea! (Chắc chắn, nghe có vẻ là một ý kiến tuyệt vời!)
 • Absolutely, I’m on board with that suggestion. (Chắc chắn, tôi đồng ý với đề nghị đó.)
 • I agree, let’s go ahead with that plan. (Tôi đồng ý, hãy tiến hành kế hoạch đó.)
 • That’s a fantastic suggestion. Count me in! (Đó là một đề nghị tuyệt vời. Tính tôi vào nhé!)
 • I’m all for it. Let’s do it! (Tôi hoàn toàn đồng ý. Hãy làm điều đó!)
Đồng ý lời đề nghị

Cách trả lời khi đồng ý

Từ chối lời đề nghị

Chức năng của câu đề nghị “Từ chối lời đề nghị” là diễn đạt sự không đồng ý hoặc không chấp nhận ý kiến hoặc đề xuất được đưa ra. Khi sử dụng cấu trúc này, người nói thể hiện sự từ chối hoặc không thể tham gia vào hoạt động hoặc không đồng ý với ý kiến của người khác.

Ví dụ câu từ chối lời đề nghị:

 • I appreciate the invitation, but I won’t be able to attend the party. (Tôi đánh giá cao lời mời, nhưng tôi không thể tham gia buổi tiệc.)
 • Thank you for the offer, but I have other commitments that day. (Cảm ơn vì lời đề nghị, nhưng tôi có những công việc khác vào ngày đó.)
 • I’m sorry, but I’m not interested in joining the club at the moment. (Xin lỗi, nhưng tôi không quan tâm tham gia câu lạc bộ vào lúc này.)
 • I understand it’s an exciting opportunity, but I have to decline due to personal reasons. (Tôi hiểu rằng đó là một cơ hội thú vị, nhưng tôi phải từ chối vì lý do cá nhân.)
 • I’m afraid I can’t contribute to the project as I’m already overloaded with other tasks. (Xin lỗi, tôi không thể đóng góp vào dự án vì tôi đã quá tải với các nhiệm vụ khác.)

Cách trả lời khi còn lưỡng lự

Câu trả lời khi còn lưỡng lự đề nghị là diễn đạt sự do dự hoặc không chắc chắn về việc đồng ý hoặc từ chối một đề nghị. Khi sử dụng câu trả lời này, người nói thể hiện sự lưỡng lự và cần thời gian để xem xét hoặc suy nghĩ thêm về câu đề nghị được đưa ra. Chức năng này giúp người nói có thời gian để xác định ý kiến và quyết định phản hồi cuối cùng.

Cách trả lời khi còn lưỡng lự

Cách trả lời khi còn lưỡng lự

 • Hmm, let me think about it for a moment. I’m not sure if I can commit to that right now.

(Ừm, để tôi suy nghĩ một chút. Tôi không chắc liệu tôi có thể cam kết được điều đó vào lúc này.)

 • I appreciate the offer, but I need some time to consider it. Can I get back to you later?

(Tôi đánh giá cao lời đề nghị, nhưng tôi cần một thời gian để xem xét. Tôi có thể liên hệ lại sau được không?)

 • That sounds interesting, but I’m still weighing my options. I’ll let you know once I make a decision.

(Nghe có vẻ thú vị, nhưng tôi vẫn đang cân nhắc các lựa chọn của mình. Tôi sẽ thông báo cho bạn khi tôi đưa ra quyết định.)

 • I’m not entirely certain about this. Can you provide more details or examples to help me make up my mind?

(Tôi không hoàn toàn chắc chắn về điều này. Bạn có thể cung cấp thêm chi tiết hoặc ví dụ để giúp tôi đưa ra quyết định không?)

 • I’m hesitant at the moment. Let me discuss it with my team and gather more information before giving a final answer.

(Tôi đang lưỡng lự ở thời điểm này. Hãy để tôi thảo luận với nhóm của mình và thu thập thêm thông tin trước khi đưa ra một câu trả lời cuối cùng.)

Luyện cấu trúc câu đề nghị tại trung tâm anh ngữ E-talk chất lượng

Tại trung tâm Anh ngữ E-talk, trung tâm cam kết cung cấp chất lượng đào tạo và hướng dẫn về cấu trúc câu đề nghị. Trung tâm tạo điều kiện cho học viên rèn kỹ năng giao tiếp thông qua các hoạt động thực tế và bài tập thực hành.

Chương trình học tiếng Anh trên mạng tại trung tâm E-talk tập trung vào việc phát triển khả năng sử dụng câu đề nghị một cách linh hoạt và tự tin. Học viên sẽ được hướng dẫn về cách sử dụng các cấu trúc câu như “Let’s,” “What about,” “How about,” “Why not,” và “Why don’t” để đề nghị hoặc đáp lại đề nghị.

E-talk cung cấp các ví dụ cụ thể và bài tập câu đề nghị lớp 7 thực tế để học viên có thể áp dụng cấu trúc này vào thực tế giao tiếp hàng ngày. Đồng thời, giảng viên tạo môi trường học tập tích cực và tương tác, giúp học viên thực hành và tự tin trong việc sử dụng câu đề nghị.

Với đội ngũ giảng viên nhiều năm kinh nghiệm và chương trình giảng dạy hiện đại, trung tâm E-talk cam kết mang đến cho học viên những kỹ năng giao tiếp tiếng Anh chất lượng cao và đáp ứng nhu cầu thực tế của cuộc sống hàng ngày.

Học tiếng Anh tại trung tâm anh ngữ E-talk chất lượng

Học tiếng Anh tại trung tâm anh ngữ E-talk chất lượng

Câu đề nghị là một phần quan trọng trong việc giao tiếp hàng ngày bằng tiếng Anh. Hi vọng qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về cấu trúc và cách sử dụng cấu trúc này. Hãy thực hành sử dụng những công thức và ví dụ đã được đề cập để nâng cao kỹ năng giao tiếp của mình.

Học tiếng Anh ngay hôm nay !

Hãy để E-talk giúp bạn vượt qua rào cản tiếng anh và đạt được mục tiêu của mình

Thời gian đăng ký học thử miễn phí còn:
Điện thoại: 0903329682
Messages E-Talk Zalo: 0903329682

Đặc biệt - Tiếng Anh giao tiếp luyện phản xạ INFLEX Online 1 kèm 1