Đặc biệt - Tiếng Anh giao tiếp luyện phản xạ INFLEX Online 1 kèm 1 

Câu hỏi đuôi (Tag question) trong tiếng anh là gì?

Trong ngữ pháp Tiếng Anh, Câu hỏi đuôi (Tag question) là một câu hỏi ngắn được thêm vào cuối câu tường thuật để biến nó thành câu hỏi. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá những kiến ​​thức cơ bản về tag question, sự hình thành và cách sử dụng của câu hỏi đuôi trong tiếng anh, đồng thời cung cấp các ví dụ để giúp bạn hiểu rõ hơn về khía cạnh này của ngữ pháp tiếng Anh.

Tag question là gì?

Tag question là một dạng câu hỏi ngắn được thêm vào cuối câu để xác nhận thông tin hoặc yêu cầu sự đồng ý, phản đối của người nghe hoặc đọc. Câu hỏi đuôi thường có cấu trúc gồm một phần khẳng định hoặc phủ định đầu tiên, sau đó là một từ “we”, “you”, “they” hoặc “it”, và cuối cùng là một câu hỏi ngắn được hình thành bằng cách đảo ngược động từ và chủ ngữ của câu đầu tiên.

Tag question là gì?

Tag question là gì?

Ví dụ: “It’s a nice day, isn’t it?” (Hôm nay thời tiết đẹp, phải không?) hoặc “You don’t like coffee, do you?” (Bạn không thích cà phê, phải không?).

Có thể thấy, Tag question được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh để tạo sự gần gũi và thân thiện trong giao tiếp, đồng thời đây cũng là ngữ pháp quan trọng thường dùng trong học tiếng anh giao tiếp thực hành.

Nguyên tắc hình thành nên tag question trong tiếng anh

Câu hỏi đuôi (tag question) trong tiếng Anh được hình thành theo một số nguyên tắc cơ bản sau đây:

 1. Đảo ngược vị trí của động từ trợ từ và chủ ngữ trong câu khẳng định/ phủ định ban đầu để tạo ra câu hỏi đuôi trong tiếng anh.
 2. Sử dụng trợ động từ phù hợp với thì và ngôi của động từ trong câu khẳng định/ phủ định ban đầu.
 3. Thêm một pronoun (từ đại từ) ở cuối câu để đề cập đến chủ ngữ.
 4. Sử dụng một question particle (từ nghi vấn) phù hợp với dạng của tag question. Thông thường, question particle cho tag question phủ định là “isn’t” hoặc “doesn’t”, còn question particle cho câu hỏi đuôi khẳng định là “is” hoặc “does”.
Nguyên tắc hình thành nên tag question trong tiếng anh

Nguyên tắc hình thành nên tag question trong tiếng anh

Ví dụ:

 • He is a doctor, isn’t he?

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng động từ trợ từ “is” phù hợp với động từ “be” trong câu ban đầu, và thêm pronoun “he” và question particle “isn’t” vào cuối câu.

 • You don’t like milk, do you?

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng trợ động từ “do” phù hợp với động từ “like” trong câu ban đầu, thêm pronoun “you” và question particle “do” vào cuối câu hỏi đuôi. Những nguyên tắc này giúp bạn hình thành và sử dụng tag question một cách chính xác và hiệu quả trong tiếng Anh.

Các công thức tag question

Công thức chung khi sử dụng tag question:

S + V + (O) + (…) + , + trợ động từ +  S/ Pronoun + … ?

Các cấu trúc cơ bản của câu hỏi đuôi trong tiếng Anh bao gồm:

 1. Câu ở dạng khẳng định (+), đuôi dạng phủ định (-):

Ví dụ:

 • You like ice cream, don’t you?
 • He’s from New York, isn’t he?
 • They’re going to the beach, aren’t they?
Các công thức tag question

Tag question

2. Câu dạng phủ định (-), đuôi dạng khẳng định (+):

Ví dụ:

 • You don’t like coffee, do you?
 • He isn’t coming, is he?
 • They haven’t seen the movie, have they?

3. Câu hỏi đuôi có modal verb (động từ khuyết thiếu):

(+) Subject (chủ ngữ ) + modal verb…, modal verb + not + Subject?

(-) Subject + modal verb + not…, modal verb + Subject?

4. Câu với “let’s”, đuôi dạng khẳng định (+):

Ví dụ:

 • Let’s go to the park, shall we?
 • Let’s watch a movie, shall we?

5. Câu với “won’t you”, đuôi dạng khẳng định (+):

Ví dụ:

 • It’s a nice day, won’t you come outside?
 • You’re coming to the party, won’t you?

Trên đây là những cấu trúc cơ bản trong câu hỏi đuôi, tuy nhiên, trong thực tế, có thể có nhiều biến thể khác phù hợp với ngữ cảnh và mục đích sử dụng.

Các công thức tag question

Tag question

Hướng dẫn cách sử dụng tag question

Tag question được sử dụng để xác nhận hoặc yêu cầu xác nhận thông tin về một sự việc hoặc tình huống. Dưới đây là một số hướng dẫn cơ bản về cách sử dụng:

 1. Sử dụng câu hỏi đuôi để xác nhận liệu thông tin có chính xác không:

Ví dụ:

 • She’s coming to the party, isn’t she?
 • We’re meeting at 6pm, right?

2. Sử dụng tag question để đề nghị hoặc mời ai đó:

Ví dụ:

 • Let’s go out for dinner, shall we?
 • You could come to the concert with me, couldn’t you?

3. Sử dụng câu hỏi đuôi để hỏi ý kiến hoặc ý định của người nghe:

Ví dụ:

 • You don’t mind if I borrow your coat, do you?
 • You’re not going to leave without locking  door, are you?

4. Sử dụng tag question để bày tỏ sự phê bình hoặc sự không tin tưởng:

Ví dụ:

 • You’re not seriously considering dropping out of school, are you?
 • You don’t really believe that, do you?

Lưu ý:  cách sử dụng câu hỏi đuôi phụ thuộc vào ngữ cảnh và mục đích sử dụng. Để sử dụng tag question hiệu quả, bạn nên cân nhắc ngữ cảnh, ngôn ngữ và tình huống để sử dụng câu hỏi đuôi phù hợp.

Hướng dẫn cách sử dụng tag question

Tag question

Tổng hợp bài tập câu hỏi đuôi 

Dưới đây là một số bài tập câu hỏi đuôi:

Bài tập 1: Hoàn thành các câu sau với tag question thích hợp: 

 1. She can speak Spanish, ________?
 2. We haven’t met before, ________?
 3. They don’t like spicy food, ________?
 4. He won’t be late, ________?
 5. You’re not afraid of heights, ________?

Bài tập 2: Điền câu hỏi đuôi thích hợp vào chỗ trống: 

 1. You’re coming to the party, ________?
 2. It’s a beautiful day, ________?
 3. You’ve seen this movie before, ________?
 4. You’re not allergic to peanuts, ________?
 5. She’s going to the concert with us, ________?

Bài tập 3: Chọn cấu trúc câu hỏi đuôi thích hợp để hoàn thành các câu sau: 

 1. He hasn’t been to Paris before, ________?
 2. They’re going to the beach, ________?
 3. We should leave now, ________?
 4. Let’s watch a movie, ________?
 5. You don’t mind if I close the window, ________?

Bài tập 4: Viết các câu hỏi đuôi phù hợp với các tình huống sau: 

 1. Bạn muốn đi ra ngoài cùng tôi, đúng không?
 2. Anh ấy không thể đến sớm, phải không?
 3. Cô ấy biết cách chơi đàn guitar, đúng không?
 4. Chúng ta nên đổi chỗ ngồi, được không?
 5. Em không sợ mèo, phải không?

Bài tập 5: Sửa các câu sau để sử dụng câu hỏi đuôi: 

 1. You like pizza, isn’t it?
 2. They haven’t seen this movie, are they?
 3. It’s a beautiful day, won’t you come outside?
 4. He speaks French fluently, doesn’t he?
 5. Let’s go to the park, don’t we?
Tổng hợp bài tập câu hỏi đuôi 

Tổng hợp bài tập câu hỏi đuôi

Dưới đây là đáp án cho các bài tập mà các bạn có thể tham khảo:

Bài tập 1: Hoàn thành các câu sau với câu hỏi đuôi thích hợp: 

 1. She can speak Spanish, can’t she?
 2. We haven’t met before, have we?
 3. They don’t like spicy food, do they?
 4. He won’t be late, will he?
 5. You’re not afraid of heights, are you?

Bài tập 2:  Điền tag question thích hợp vào chỗ trống: 

 1. You’re coming to the party, aren’t you?
 2. It’s a beautiful day, isn’t it?
 3. You’ve seen this movie before, haven’t you?
 4. You’re not allergic to peanuts, are you?
 5. She’s going to the concert with us, isn’t she?

Bài tập 3: Chọn cấu trúc câu hỏi đuôi thích hợp để hoàn thành các câu sau: 

 1. He hasn’t been to Paris before, has he?
 2. They’re going to the beach, aren’t they?
 3. We should leave now, shouldn’t we?
 4. Let’s watch a movie, shall we?
 5. You don’t mind if I close the window, do you?

Bài tập 4: Viết các câu hỏi đuôi sao cho phù hợp với các câu sau: 

 1. You want to go out with me, don’t you?
 2. He can’t come early, can he?
 3. She knows how to play the guitar, doesn’t she?
 4. We should switch seats, shouldn’t we?
 5. You’re not afraid of cats, are you?

Bài tập 5: Sửa các câu sau để sử dụng câu hỏi đuôi: 

 1. You like pizza, don’t you?
 2. They haven’t seen this movie, have they?
 3. It’s a beautiful day, isn’t it?
 4. He speaks French fluently, doesn’t he?
 5. Let’s go to the park, shall we?
Tổng hợp bài tập câu hỏi đuôi 

Tổng hợp bài tập câu hỏi đuôi

Nên học khóa học nâng cao kiến thức về câu hỏi đuôi ở đâu uy tín?

Chương trình học tiếng anh online E-Talk là một trong những nơi được nhiều người tin tưởng và lựa chọn để học tiếng Anh. Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, chương trình học chất lượng và các phương pháp giảng dạy hiện đại, trung tâm đã đem lại cho hàng ngàn học viên nền tảng tiếng Anh vững chắc.

Không chỉ chú trọng vào việc giúp học viên nắm vững ngữ pháp, trung tâm còn đặc biệt chú trọng vào việc rèn luyện kỹ năng giao tiếp và luyện nghe. Điều này giúp học viên có thể tự tin giao tiếp tiếng Anh trong các tình huống khác nhau, từ giao tiếp hàng ngày đến các cuộc phỏng vấn xin việc làm.

Ngoài ra, trung tâm tiếng Anh E-Talk cũng sử dụng các công nghệ và phương tiện học tập hiện đại như học trực tuyến, sử dụng phần mềm học tập và thiết bị điện tử để tăng cường hiệu quả học tập cho những người học tiếng anh online 1 kèm 1 cho người mất gốc.

Nên học khóa học nâng cao kiến thức về câu hỏi đuôi ở đâu uy tín?

Nên học khóa học nâng cao kiến thức về câu hỏi đuôi ở E-Talk

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về Câu hỏi đuôi. Hi vọng những thông tin này sẽ hữu ích cho quá trình học tập của các bạn. Nếu bạn có nhu cầu học tiếng anh thì không nên bỏ qua trung tâm E-Talk, chúng tôi chắc chắn sẽ đem đến những trải nghiệm dịch vụ học tập tốt nhất cho các bạn.

Học tiếng Anh ngay hôm nay !

Hãy để E-talk giúp bạn vượt qua rào cản tiếng anh và đạt được mục tiêu của mình

Thời gian đăng ký học thử miễn phí còn:
Điện thoại: 0903329682
Messages E-Talk Zalo: 0903329682

Đặc biệt - Tiếng Anh giao tiếp luyện phản xạ INFLEX Online 1 kèm 1