Đặc biệt - Tiếng Anh giao tiếp luyện phản xạ INFLEX Online 1 kèm 1 

Phân biệt cách dùng Some và Any trong tiếng Anh chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, sự phân biệt giữa cách sử dụng Some và Any có thể gây khó khăn cho những người học ngôn ngữ này. Hai từ này thường được sử dụng để diễn đạt sự kết hợp với danh từ không xác định. Tuy nhiên, mỗi từ lại có những ngữ cảnh riêng, tạo nên sự khác biệt trong nghĩa và cấu trúc câu. Hãy cùng học tiếng Anh online E-talk tìm hiểu cách dùng Some và Any trong tiếng Anh chuẩn nhất qua bài viết dưới đây nha.

Giới thiệu về Some

Định nghĩa Some

“Some” là một từ tiếng Anh, thường được sử dụng như một đại từ không đếm được hoặc một từ chỉ số ít. Nó thường được dùng để chỉ một số lượng nhỏ, không xác định hoặc không chính xác của một đối tượng hoặc một nhóm đối tượng. Từ “Some” có nghĩa tương tự như “một vài” hoặc “một số” trong tiếng Việt.

Ví dụ:

 1. “I have some books on my shelf.” (Tôi có một số sách trên kệ của mình.)
 2. “Could you pass me some apple juice, please?” (Làm ơn cho tôi một ít nước ép táo được không?)
 3. She has some books on the shelf. (Cô ấy có một vài quyển sách trên giá sách.)
 4. Some people like chocolate. (Một số người thích sô cô la.)

Tuy nhiên, “Some” cũng có thể được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau và mang nghĩa khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh.

Định nghĩa Some

Định nghĩa Some

Cách sử dụng Some

Học cách dùng Some và Any không chỉ giúp bạn học tiếng Anh giao tiếp phản xạ hiệu quả, mà còn mang lại những lợi ích khác biệt trong việc nâng cao khả năng ngoại ngữ của mình. Đặc biệt, với Some, bạn có thể tạo ra sự gợi mở cho các khả năng không giới hạn trong việc diễn đạt ý kiến và đề xuất. Từ “Some” có thể được sử dụng theo các cách sau:

 1. Đứng trước danh từ không đếm được:
  • “I want some water.” (Tôi muốn một ít nước.)
  • I need to buy some milk. (Tôi cần mua một ít sữa.)
 2. Đứng trước danh từ đếm được (countable nouns) trong trường hợp không xác định số lượng cụ thể:
  • She has some books. (Cô ấy có một vài quyển sách.)
  • “She needs to buy some eggs from the grocery store.” (Cô ấy cần mua một số quả trứng từ cửa hàng tạp hóa.)
 3. Được sử dụng để biểu thị sự chấp nhận hoặc mời gọi:
  • Can I have some of your time? (Tôi có thể có một chút thời gian của bạn không?)
  • Would you like some tea? (Bạn có muốn uống trà không?)
 4. Được sử dụng để biểu thị sự mô tả chung hoặc đại diện cho một phần của một tập hợp:
  • Some people enjoy traveling. (Một số người thích du lịch.)
  • “She’s made some progress in her language skills.” (Cô ấy đã tiến bộ một chút trong kỹ năng ngôn ngữ của mình.)
 5. Được sử dụng trong câu phủ định để chỉ một phần trong số một tập hợp lớn:
  • Some of the students didn’t understand the assignment. (Một số học sinh không hiểu bài tập.)
Cách sử dụng Some

Cách sử dụng Some

Giới thiệu về Any

Định nghĩa Any

Quá trình học cách dùng Some và Any không chỉ giúp bạn mở rộng từ vựng, mà còn cải thiện khả năng giao tiếp và truyền đạt ý nghĩa một cách chính xác. Khi nhắc đến tính phủ định, chúng ta sẽ sử dụng đến Any. Đây là một từ tiếng Anh, có nghĩa là “bất kỳ” hoặc “bất cứ”. Nó thường được sử dụng để chỉ ra rằng không có giới hạn hoặc sự chọn lựa cụ thể và bất kỳ phần tử, đối tượng hoặc điều gì đó trong một nhóm có thể được chọn. Any có thể được sử dụng như một adverb phó từ hoặc một adjective tính từ trong tiếng Anh.

Ví dụ sử dụng Any:

 1. “You can choose any book in the bookstore.” (Bạn có thể chọn bất kỳ quyển sách nào trong nhà sách.)
 2. “I don’t have any money.” (Tôi không có bất kỳ tiền nào.)
 3. “Is there any food left?” (Còn lại bất kỳ thức ăn nào không?)
 4. “She can play any instrument.” (Cô ấy có thể chơi bất kỳ nhạc cụ nào.)
Định nghĩa Any

Định nghĩa Any

Cách sử dụng Any

Bằng cách biết cách dùng Some và Any, bạn có thể tự tin hơn khi tham gia vào các cuộc trò chuyện, thảo luận và giao tiếp hàng ngày. Bạn có thể diễn đạt ý kiến một cách rõ ràng và chính xác, đồng thời thể hiện được mức độ phủ định hoặc không xác định một cách chính xác. Đối với từ “Any” được sử dụng để biểu thị phủ định và đánh giá tiêu cực. Với Any, bạn có thể diễn đạt sự phủ định mạnh mẽ hoặc hỏi về khả năng không có gì cả. Có nhiều cách để sử dụng từ “Any” trong câu tiếng Anh.

 1.  “Any” trong câu phủ định hoặc nghi vấn:
  • I don’t have any money. (Tôi không có tiền.)
  • Did you receive any messages while I was away? (Bạn có nhận được bất kỳ tin nhắn nào trong lúc tôi vắng mặt không?)
 2. Đứng trước danh từ không đếm được (uncountable nouns) để biểu thị không có sự hiện diện của một số lượng:
  • Do you have any sugar? (Bạn có đường không?)
 3. Đứng trước danh từ đếm được (countable nouns) để biểu thị không có sự hiện diện của một số lượng hoặc không có cái nào đó trong tập hợp:
  • She doesn’t have any books. (Cô ấy không có sách nào.)
  • Are there any apples left? (Còn táo nào không?)
 4. Được sử dụng để hỏi về sự chấp nhận hoặc mời gọi:
  • Would you like any help? (Bạn có cần giúp đỡ không?)
  • Can I get you any drinks? (Tôi có thể đổ cho bạn uống gì không?)
 5. Được sử dụng trong câu điều kiện và ý kiến phủ định:
  • If there’s any food left, we can have dinner. (Nếu còn lại bất kỳ thức ăn nào, chúng ta có thể dùng bữa tối.)
  • I don’t have any free time this week. (Tôi không có bất kỳ thời gian rảnh rỗi nào trong tuần này.)

Nhớ rằng cách sử dụng “Any” phụ thuộc vào ngữ cảnh câu và ý nghĩa bạn muốn truyền đạt.

Cách sử dụng Any

Cách sử dụng Any

Phân biệt cách dùng Some và Any

“Some” và “Any” là các từ chỉ một số lượng không xác định hoặc không đặc biệt. Tuy nhiên, cách dùng Some và Any trong tiếng Anh được hầu hết mọi người sử dụng trong các ngữ cảnh và mục đích khác nhau. Dưới đây là mẹo phân biệt cách dùng Any và Some:

 1. “Some”:
  • “Some” được sử dụng khi bạn đề cập đến một số lượng không xác định, nhưng không phải là không có giới hạn hoặc không đủ để đáp ứng nhu cầu. Nó diễn đạt sự tích cực hoặc sự chấp nhận.
  • Ví dụ: “I want some apples.” (Tôi muốn một số táo.)
 2. “Any”:
  • “Any” được sử dụng khi bạn đề cập đến một số lượng không xác định mà không quan trọng số lượng hoặc có hay không có sẵn.
  • “Any” thường được sử dụng trong câu phủ định, câu hỏi hoặc trong trường hợp không chắc chắn.
  • Ví dụ: “I don’t have any money.” (Tôi không có tiền.)
  • Ví dụ: We can meet at any time that works for you. (Chúng ta có thể gặp vào bất kỳ thời gian nào phù hợp với bạn.)

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, “Some” và “Any” có thể được sử dụng thay thế cho nhau mà không làm thay đổi ý nghĩa cơ bản của câu. Ví dụ: “Do you have some/any sugar?” (Bạn có đường không?)

Phân biệt cách dùng Some và Any

Phân biệt cách dùng Some và Any

Tóm lại, việc phân biệt cách dùng Some và Any trong tiếng Anh chuẩn nhất là một thách thức nhỏ nhưng quan trọng đối với người học ngôn ngữ này.

Để sử dụng Some và Any một cách chính xác, chúng ta cần dựa vào ngữ cảnh và ý nghĩa của câu. Hiểu rõ sự khác biệt giữa hai từ này sẽ giúp chúng ta tránh những hiểu lầm và sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh một cách tự tin và chính xác.

Qua việc nắm vững cách dùng của Some và Any, chúng ta sẽ nâng cao mức độ hiệu quả của việc học tiếng Anh giao tiếp thực hành và viết lách trong tiếng Anh. Hãy luôn thực hành và cải thiện kiến thức ngôn ngữ của mình, để có thể sử dụng “Some” và “Any” một cách chính xác và tự tin trong các tình huống giao tiếp hàng ngày.

Trên đây là toàn bộ chia sẻ của E-talk về sự phân biệt cách dùng Some và Any trong tiếng Anh. Nếu thấy bài viết này hữu ích hãy chia sẻ cho bạn bè cùng tham khảo nhé!

Học tiếng Anh ngay hôm nay !

Hãy để E-talk giúp bạn vượt qua rào cản tiếng anh và đạt được mục tiêu của mình

Thời gian đăng ký học thử miễn phí còn:
Điện thoại: 0903329682
Messages E-Talk Zalo: 0903329682

Đặc biệt - Tiếng Anh giao tiếp luyện phản xạ INFLEX Online 1 kèm 1