Đặc biệt - Tiếng Anh giao tiếp luyện phản xạ INFLEX Online 1 kèm 1 

In order that là gì? Phân biệt in order that và so that

Khi nói đến cụm từ chỉ mục đích trong tiếng Anh, không thể không đề cập đến cấu trúc In order that. Đây là một cấu trúc quen thuộc và được sử dụng phổ biến. Nếu bạn đang muốn tìm hiểu rõ hơn về cấu trúc này cũng như cách phân biệt có gì khác “so that” thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây của E-talk nhé.

In order that là gì?

Tìm hiểu In order that là gì?

Tìm hiểu In order that là gì?

In order that có nghĩa là “để mà”, là một cấu trúc dùng để diễn tả mục đích hoặc lý do của một hành động hoặc sự sắp đặt. Đây là một cấu trúc đặc biệt, được sử dụng để kết nối mệnh đề mục đích với nhau.

Cấu trúc này thường được sử dụng sau một động từ hoặc cụm từ biểu thị mục đích. Sử dụng cụm từ này sẽ giúp nội dung câu biểu đạt về tương lai hoặc mục tiêu mong muốn rõ ràng. Thông thường nên kết hợp với các trợ động từ can, will, may để câu văn mang tính trang trọng hơn.

Ví dụ: “She studied hard in order that she could pass the exam.” (Cô ấy học chăm chỉ để có thể đỗ kỳ thi.) Trong ví dụ trên, cụm từ để chỉ rõ mục đích việc học chăm chỉ của cô ấy, đó là vượt qua kỳ thi.

Cấu trúc In order that trong tiếng Anh

Cấu trúc In order that trong tiếng Anh là một cách diễn đạt mục đích hoặc lý do một hành động được thực hiện. Cấu trúc này có thể được sử dụng với “Bàng thái cách hiện tại”, nghĩa là động từ nguyên mẫu không có “to”.

Cách dùng In order that tiếng Anh

Cách dùng In order that tiếng Anh

Nếu câu không có “not”, thì có thể sử dụng “can/could”, còn nếu có “not”, thì có thể sử dụng “won’t/wouldn’t”. Tuy nhiên, trong trường hợp có ý ngăn cấm, bạn nên sử dụng “can’t/couldn’t”.

Ví dụ: James learn cooking in order that he wouldn’t eat out everyday. (James học nấu ăn để anh ấy không phải ăn ngoài hàng mỗi ngày.)

Trong ví dụ này, diễn tả mục đích của việc James học nấu ăn, để không phải ăn ngoài hàng mỗi ngày. Câu có “not” và không có ý ngăn cấm nên ta sẽ sử dụng “wouldn’t” để diễn tả nội dung phủ định.

Hướng dẫn cách nối câu với In order that

Lấy túc từ làm chủ từ

Nối câu bằng cách lấy túc từ làm chủ từ

Nối câu bằng cách lấy túc từ làm chủ từ

Bạn có thể lấy túc từ làm chủ ngữ của câu để nối mệnh đề với mệnh đề mục đích khi sử dụng cấu trúc In order that. Việc này giúp câu văn trở nên rõ ràng và tránh sự lặp lại không cần thiết trong câu. Đồng thời cũng mang lại sự mạch lạc và ngắn gọn cho câu. Để lấy tức túc làm chủ ngữ, bạn có thể thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Xác định mệnh đề chính và mệnh đề mục đích. Tìm chủ từ chung cho cả hai mệnh đề.
  • Bước 2: Thay thế chủ từ chung bằng tức từ trong mệnh đề mục đích.
  • Bước 3: Sử dụng In order that để nối mệnh đề chính và mệnh đề mục đích.

Ví dụ: John saves money so that John can buy a new car. (John tiết kiệm tiền để John có thể mua xe mới.)

Bạn có thể nối câu bằng cách lấy “John” làm chủ từ chung của cả hai mệnh đề, sau đó thay thế “John” bằng tức từ “he” trong mệnh đề mục đích. Cuối cùng, nối mệnh đề chính và mệnh đề mục đích, ta được câu đã chuyển đổi như sau: John saves money in order that buy a new car. (John tiết kiệm tiền để mua xe mới.)

Nối câu sử dụng trợ động từ

Sử dụng trợ động từ để nối câu

Sử dụng trợ động từ để nối câu

Để nối mệnh đề chính và mệnh đề mục đích, bạn có thể sử dụng trợ động từ như can, could, will hoặc would.

Ví dụ: Original sentence: She studies hard so that she can get a scholarship. (Cô ấy học chăm chỉ để cô ấy có thể nhận được học bổng.)

Trong câu trên, bạn sử dụng trợ động từ “can” để thể hiện khả năng của chủ ngữ “she” trong mệnh đề mục đích. Sau đó, áp dụng cấu trúc bên trên để nối mệnh đề chính và mệnh đề mục đích để được câu đã nối như sau: She studies hard in order that she can get a scholarship. (Cô ấy học chăm chỉ để cô ấy có thể nhận được học bổng.)

Đối với các nối câu này, trợ động từ được chọn phải phù hợp với ngữ cảnh và thể hiện ý nghĩa mục đích của câu. Ví dụ, nếu muốn diễn đạt một khả năng trong quá khứ, bạn có thể sử dụng trợ động từ “could”.

So sánh cách sử dụng in order that và so that

In order that và so that là hai câu trúc dễ gây nhầm lẫn trong tiếng Anh. Tham khảo bảng so sánh sự khác nhau để hiểu hơn về cách sử dụng các cấu trúc này.

Tiêu chíIn order thatSo that
Ý nghĩaSử dụng để biểu thị một mục đích hoặc lý do cho một hành động được thực hiệnSử dụng để biểu thị một mục đích hoặc kết quả
Cấu trúcMệnh đề chính + in order that + chủ ngữ + động từ (nguyên mẫu không “to”)Mệnh đề chính + so that + chủ ngữ + động từ (nguyên mẫu không “to”)
Mục đíchNhấn mạnh mục đích và lý do cụ thể chắc chắn rằng hoạt động đã hoàn thànhThể hiện một mục đích hoặc kết quả mà không cần nhấn mạnh lý do
Trạng từCó thể sử dụng “so that” với nghĩa tương tự như “in order that” nhưng không sử dụng được “in order to”Chỉ có thể sử dụng “so that” và không thể sử dụng “so to”
Mức độ biểu đạtVăn phong trang trọng, thường được sử dụng trong văn viết hơn là văn nóiVăn phong thân mật, thông dụng hơn

In order to và in order that có giống nhau không?

Cả in order to và in order that đều có ý nghĩa liên quan đến mục đích hoặc lý do nhưng có sự khác nhau về cấu trúc và cách sử dụng. Về cơ bản, hai cấu trúc này có ý nghĩa khá tương đồng và có thể thay thế cho nhau trong nhiều trường hợp.

Ngoài ra In order to chỉ áp dụng nếu viết lại câu với 2 mệnh đề có cùng chủ ngữ. Khi viết lại câu, chủ ngữ và các từ like, want, hope,… của mệnh đề sau bị lược bớt và chỉ giữ lại động từ sau nó. Việc lựa chọn sử dụng công thức In order to còn phải phụ thuộc vào ý nghĩa cụ thể của câu văn và thời điểm nói.

Ví dụ: Students attended all classes. They wanted to get good marks. (Học sinh tham dự lớp học đầy đủ. Chúng muốn đạt điểm cao).

=> Students attended all classes in order to get good marks. (Dịch: Học sinh đi học đầy đủ để đạt được điểm cao).

→ Trong đó cả 2 mệnh đề đều có cùng chủ ngữ là “Students”. Mệnh đề thứ 2 chứa “want” nên bị bỏ đi và giữ lại động từ chính là “get”.

Ngoài ra, mệnh đề của In order to cũng khác, cụ thể như sau:

S + V + in order/so as + (not) + to + V ….

Nhanh tay tìm hiểu khóa học tiếng Anh trực tuyến tại E-talk để cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của bạn. Với sự hỗ trợ nhiệt tình của đội ngũ giảng viên chất lượng và tài liệu học chuẩn Quốc tế, từ đó bạn có thể tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh trong nhiều tình huống khác nhau. Khám phá thế giới bằng tiếng Anh và mở ra nhiều cơ hội mới bằng việc đăng ký học thử qua số hotline quen thuộc 0903 329 682.

E-TALK – Học Tiếng Anh Giao Tiếp 1 Kèm 1 Cho Bé

Đối tượng phù hợp với trẻ từ 7 đến 15 tuổi

Chương trình giảng dạy trang bị cả 4 kỹ năng

Học tiếng Anh cơ bản cho học sinh tiểu học

Giờ học linh động giúp bé sắp xếp thời gian học

Phương pháp phản xạ TPR giúp khuyến khích trẻ tham gia học tiếng Anh

Bài tập áp dụng có đáp án chi tiết

Bài tập 1: Choose the best answer for the following sentences

1. I moved to the front of the room _______ I could see better.

A. so as to   B. in order to   C. to   D. so that

2. The boy tiptoed into the room _______ wake everybody up.

A. so as to   B. in order that   C. so as not to   D. in order to

3. He turned out the light ________ waste electricity.

A. not   B. without   C. so that not   D. in order not to

4. I am lighting the fire so that the house _______ be warm when they return.

A. would   B. wouldn’t   C. will   D. won’t

5. Mary worked hard _______ pass the examination.

A. as so to   B. so as to   C. so that to   D. in order not to

6. She is taking science course at school ______ order to choose science for her profession.

A. so   B. on   C. in   D. at

7. She weighed herself _______ know the pull of the earth exerting on her.

A. for   B. so that   B. in order   D. to

8. He hurried so that he ________ miss the train.

A. won’t   B. doesn’t   C. didn’t   D. wouldn’t

9. He does morning exercises regularly _______ to improve his health.

A. not   B. without   C. so that not   D. in order

10. Mary took her brother to school for him ________ English.

A. to learn   B. learning   C. learns   D. learned

⇒ Đáp án bài 1:

1. D2. C3. D4. C5. B
6. C7. D8. D9. D10. A

Bài tập 2: Choose the correct answer.

1. “I spoke slowly. The foreigner could understandme”. Means

A. I spoke slowly so that the foreigner could understand me

B. I spoke slowly in order to the foreigner could understand me.

C. I spoke slowly that the foreigner could understand me

D. I spoke slowly to make the foreigner could understand me

2. He had to explain the lesson very clearly…………………….

A. in order that his student to understandit

B. so that his students could understand it

C. so as his students to understand it

D. so that his students to understand it

3. He studies very hard ……………………………………

A. in order to fail the examination

B. so that to get knowledge

C. so as not to pass examination

D. in order that he could be illiterate

4. We have to start early…………………………we won’t be late

A. so that    b. so as to   C. because   D. although

5. They were talking in whispers…………..nobody could hear them.

A. in order to   B. so that   C. in order that   D. b and c are correct

⇒ Đáp án bài 2:

1. A2. B3. D4. A5. D

Trên đây là những thông tin cơ bản về cấu trúc In order that trong tiếng Anh. Hy vọng qua bài viết bạn đã biết cách sử dụng và phân biệt với so that, in order to một cách chính xác. Theo dõi E-talk để đón đọc thêm nhiều kiến thức tiếng Anh hữu ích nhé.

╰┈➤Tìm đọc thêm tại:

Học tiếng Anh ngay hôm nay !

Hãy để E-talk giúp bạn vượt qua rào cản tiếng anh và đạt được mục tiêu của mình

Thời gian đăng ký học thử miễn phí còn:
Điện thoại: 0903329682
Messages E-Talk Zalo: 0903329682

Đặc biệt - Tiếng Anh giao tiếp luyện phản xạ INFLEX Online 1 kèm 1