Đặc biệt - Tiếng Anh giao tiếp luyện phản xạ INFLEX Online 1 kèm 1 

Cách làm dạng bài ngữ âm tiếng Anh – nhấn trọng âm cực đơn giản

Bài tập ngữ âm tiếng Anh luôn chiếm một phần điểm trong các kỳ thi. Để làm tốt bài tập tiếng Anh dạng này, ngoài việc phát âm chuẩn bạn còn cần nắm rõ phương pháp làm bài nhanh chóng, chuẩn xác.

Bài viết hôm nay, Etalk sẽ giới thiệu tới bạn cách làm dạng bài ngữ âm tiếng Anh chi tiết, đầy đủ nhất.

dạng bài ngữ âm trong tiếng anh

Bài tập dạng ngữ âm tiếng Anh là gì?

Bài tập dạng ngữ âm tiếng Anh còn được gọi là bài tập phát âm, trọng âm, được dùng để kiểm tra khả năng phát âm của người học. Không có dạng bài cụ thể cho bài tập ngữ âm, trong các kỳ thi hiện nay có hai dạng bài phổ biến là bài tập trắc nghiệm và bài tập điền đúng – sai. 

Đối với bài tập trắc nghiệm, sẽ có 4 đáp án chứa những từ có cùng cách viết. Nhiệm vụ của bạn là tìm ra từ có âm đọc khác biệt với những từ còn lại. Ví dụ như từ “Table” (/ˈteɪb(ə)l/) và từ “Comfortable” (/ˈkʌmf(ə)təb(ə)l/), về mặt chữ viết thì đều có chung “table” nhưng cách phát âm lại khác nhau.

Đối với bài tập điền đúng sai, đề bài sẽ có những câu mệnh đề liên quan đến cách phát âm, bạn cần phán đoán câu mệnh đề đó là đúng hay sai. Chẳng hạn, đề bài cho rằng “Hai từ “Table” và từ “Comfortable” đều có cách phát âm phần “Table” giống nhau”. Nếu bạn đã biết cách phát âm chính xác của hai từ này có thể dễ dàng nhận định đây là một mệnh đề sai.

Các quy tắc khi làm dạng bài ngữ âm trong tiếng Anh cần nắm

Để làm được bài tập dạng phát âm trong tiếng Anh người học cần có nền tảng phát âm vững chắc. Dưới đây là các quy tắc phát âm cơ bản của tiếng Anh bạn có thể tham khảo để làm bài tập chính xác hơn.

Quy tắc phát âm từ có đuôi s/es/ed

Phân biệt đuôi s/es/ed là quy tắc xuất hiện rất nhiều trong các bài kiểm tra phát âm tiếng Anh. Trong thực tế, nếu bạn nhầm lẫn giữa cách phát âm của những từ đuôi s/es/ed có thể gây hiểu nhầm cho người nghe. Quy tắc phát âm từ có đuôi s/es/ed được chia thành 2 phần là phát âm đuôi ed và phát âm đuôi s/es.

Quy tắc phát âm từ có đuôi ed

 • Phát âm thành /id/ trong trường hợp đó là động từ có âm cuối là “t” hoặc “d”. Chẳng hạn như “decided” (/dɪˈsaɪ.dɪd/), invited (/ɪnˈvaɪtid/), started (/stɑːtid)…
 • Phát âm thành /t/ trong trường hợp đó là động từ có âm cuối là /k/, /tʃ/,  /ʃ/, /f/,  /s/. Chẳng hạn như “looked” (/lʊkt/), “kissed” (/kɪst/), “matched” (/mætʃt/)…
 • Phán âm thành /d/ trong các trường hợp từ có đuôi ed còn lại. Ví dụ như “played” (/pleɪd/), “learned” (/lɜːnd/), “damaged” ( /ˈdæm.ɪdʒd/), “used” (/juːzd/)…
dạng bài ngữ âm

Quy tắc phát âm từ có đuôi es

 • Phát âm thành /s/ trong thường hợp có âm cuối là /p/, /f/, /k/, /t/ và các âm vô thanh. Chẳng hạn như “stops” (/stɒps/), “works” (/wə:ks/), “cooks” (/kʊks/)…
 • Phát âm thành /iz/ trong trường hợp có âm tận cùng là các phụ âm gió /dʒ/, /ʒ/, /∫/, /t∫/, /s/, /z/ và các chữ cái như x, ch, ge, z, ss, s, ce, sh. Ví dụ như “changes” (/tʃeɪndʒiz/), “recognizes” (/ˈrek.əɡ.naɪz/)…
 • Phát âm thành /z/ đối với các trường hợp còn lại, chẳng hạn như “describes” ( /dɪˈskraɪbz/), “begs” (/beɡz/), “bathes” (/beɪðz/)… 

Có một số từ chứa đuôi ed nhưng không tuân theo quy tắc phát âm trên. Để phân biệt giữa s và es cần dựa vào âm tiết cuối của phần phiên âm. Đối với dạng sở hữu cách hay dạng viết tắt của has, is thì phải phát âm /s/.

Quy tắc phát âm theo bảng chữ cái IPA

Quy tắc phát âm theo bảng IPA (bảng ký hiệu ngữ âm quốc tế) là tiêu chuẩn phiên âm của mọi thứ tiếng trên thế giới. Quy tắc IPA tạo ra những ký hiệu độc nhất cho từng âm đoạn. Bạn có thể phân biệt được các từ có cùng cách viết nhưng cách đọc khác nhau thông qua bảng này.

Bảng IPA gồm 44 âm bao gồm 20 nguyên âm (12 nguyên âm đơn, 8 nguyên âm đôi) và 24 phụ âm. Quy tắc phát âm theo bảng IPA cần luyện tập từng âm một mới có thể đọc đúng và đọc chuẩn. Giai đoạn mới học tiếng Anh bạn nên học bảng quy tắc phát âm IPA trước tiên.

Quy tắc nối âm trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh có quy tắc nối âm, tức là đọc âm đầu của từ phía sau liền với âm cuối của từ phía trước. Quy tắc này cụ thể như sau:

 • Nối âm khi phụ âm đứng trước nguyên âm, nhưng nếu đó là phụ âm gió bạn cần chuyển thành phụ âm không gió trước khi nối âm.
 • Nối âm khi nguyên âm đứng trước nguyên âm. Đối với những nguyên âm tròn môi như /au/ hay /ou/ thì cần thêm “w” vào giữa. Nguyên âm dài môi như /i/ hoặc /e/ cần thêm phụ âm “y” vào giữa.
 • Nối âm khu phụ âm đứng trước nguyên âm: Khi có từ 2 phụ âm đứng gần nhau chỉ cần đọc thì chỉ cần đọc một phụ âm.

Trường hợp có chữ y, u đứng sau chữ t thì nối âm là /ch/, đứng sau chữ d thì nối âm là /dj/. Khi phụ âm t không phải trọng âm giữa hai nguyên âm thì phát âm là /d/. Quy tắc nối âm có thể nhận thấy rất rõ trong giao tiếp hàng ngày.

Quy tắc nhấn dấu trọng âm của tiếng Anh

Quy tắc nhấn dấu trọng âm của tiếng Anh cũng thường xuất hiện trong bài tập phát âm tiếng Anh. Có những nguyên tắc nhấn trọng âm phổ biến dưới đây:

 • Động từ có 2 âm tiết thì trọng âm là âm tiết thứ hai.
 • Danh từ, tính từ có 2 âm tiết thì trọng âm là âm tiết thứ nhất.
 • Danh từ ghép thì trọng âm là âm tiết thứ nhất.
 • Các từ có tận cùng là đuôi -ious, -iar, -ity, -ic, -ish, -ian, -ical, -ance, -ence, -tion, -sion thì trọng âm là âm tiết liền trước đó.
 • Từ có 3 âm tiết trở lên, dấu trọng âm sẽ nằm ở âm tiết thứ 3
 • Từ có hậu tố -ique, -esque, -ain, -ee, -eer, -ese trọng âm là chính âm đó.
 • Từ có tận cùng là  -gy, -cym, -ity, -phy, -al, -graphy, -ate trọng âm là âm tiết thứ 3 tính từ dưới lên.
 • Từ ghép có trọng âm là âm tiết thứ hai.
 • Từ có hậu tố là  -ment, -ship, -ness, -ful, -able, -ous, -less, -er/or, -hood, -ing, -en giữ nguyên trọng âm chính của từ.
quy tắc nhấn trọng âm trong tiếng Anh

Cách làm bài tập dạng nhấn trọng âm tiếng Anh chuẩn xác

Để làm bài tập ngữ âm bạn cần đọc thật kỹ đề bài và xác định đề bài đang kiểm tra phát âm thuốc nguyên tắc nào. Có thể phát âm thành tiếng để phân biệt rõ hơn phần âm tiết phải so sánh. Trường hợp các từ chưa rõ cách phát âm bạn hãy đánh dấu lại để kiểm tra sau khi đã hoàn thành các bài tập khác.

Làm bài tập phát âm tiếng Anh cần nắm rõ quy tắc phát âm. Trong đề thi sẽ có những từ phát âm thường gặp, bạn có thể dễ dàng phân biệt được âm của từ đó. Nếu hết giờ bạn vẫn chưa tìm được đáp án chính xác hãy dựa vào quy tắc phát âm để chọn ra đáp án có khả năng đúng nhất.

Bí quyết làm bài tập phát âm tiếng Anh hiệu quả

Tham khảo bí quyết làm bài tập phát âm và trọng âm tiếng Anh giỏi dưới đây.

 • Nắm vững quy tắc phát âm trong tiếng Anh: Quy tắc phát âm trong tiếng Anh giúp bạn phát âm chuẩn hơn và không bị ảnh hưởng bởi thói quen phát âm tiếng Việt. Bạn không nên áp dụng cách đọc âm của từ đã biết và từ chưa biết mà hãy dựa vào quy tắc để tìm ra cách phát âm chính xác nhất.
 • Làm bài tập dạng ngữ âm tiếng Anh thường xuyên: Cũng như các dạng bài khác, thực hành thường xuyên sẽ giúp bạn ghi nhớ được cách phát âm của nhiều từ hơn. Điều này giúp ích rất nhiều khi làm bài tập dạng phát âm trong những kỳ thi tiếng Anh.
 • Luyện phát âm trong giao tiếp thực tế: Bạn có thể luyện phát âm bằng cách giao tiếp với người bản xứ. Điều này giúp hình thành phản xạ ở vỏ não của người học, khi gặp những từ đã sử dụng trong cuộc sống ở bài tập dạng phát âm bạn sẽ có cơ sở để tìm ra đáp án chính xác.
kinh nghiệm làm bài tập phát âm

Trên đây là cách làm bài tập ngữ âm tiếng Anh mà Etalk muốn chia sẻ đến cho bạn. Hy vọng những thông tin cung cấp trên sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình học tập và hoàn thành các bài tập tiếng Anh. 

Học tiếng Anh ngay hôm nay !

Hãy để E-talk giúp bạn vượt qua rào cản tiếng anh và đạt được mục tiêu của mình

Thời gian đăng ký học thử miễn phí còn:
Điện thoại: 0903329682
Messages E-Talk Zalo: 0903329682

Đặc biệt - Tiếng Anh giao tiếp luyện phản xạ INFLEX Online 1 kèm 1