Mùa tựu trường - Giảm giá tất cả khóa học 25% dành cho sinh viên học sinh
  • 06/12/2021

    CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH TẠI E-TALK.VN

    CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH DÀNH CHO HỌC VIÊN VÀ GIÁO VIÊN TẠI E-TALK.VN   A. Quy định chung   Quy định cung cấp và sử dụng dịch vụ   Quy định cung cấp và sử dụng dịch vụ là những điều khoản hợp pháp đối với việc sử dụng các dịch vụ mà chúng […]

    Xem thêm

Điện thoại: 0903329682
Messages E-Talk Zalo: 0903329682
Mùa tựu trường - Giảm giá tất cả khóa học 25% dành cho sinh viên học sinh